lime_2015-10-15_435_2.jpg

Sofi Varg

Anknuten till Forskning

Forskningsbeskrivning

Rapporter:

Kartläggning av registerbaserad KOL prevalens, vårdutnyttjande och möjligheter till kvalitetsstyrning i Stockholms läns landsting

Uppföljning av husläkarverksamheten i Vårdval Stockholm – 2013 års resultat
 

Utbildning

Masterexamen i Folkhälsovetenskap, inriktning Hälsoekonomi, Policy och Management, Karolinska Institutet

Kandidatexamen i Vårdvetenskap/Sjuksköterskeexamen, Ersta Sköndal Högskola