Om mig

Radiolog utbildad vid Capio S:t Görans sjukhus, under subspecialisering till specialist inom nuklearmedicin vid KS Huddinge. 

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsprojekt kretsar kring två nya spårämnen (FAPI och ABY-025) för positronemissionstomografi (PET) vid diagnostik av cancer i matstrupe/magsäck, samt bröstcancer med lågt uttryck av HER2.