Om mig

Sigridur Kalman utnämndes till professor i anestesi och intensivvård vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik 2012. Hennes forskning handlar om hur behandlingen av äldre patienter med höftfraktur kan förbättras under den perioperativa perioden, det vill säga före, under och efter det kirurgiska ingreppet. Målet är att hitta sätt att minska komplikationerna.

Enheten för anestesi och intensivvård