Signild Kvart photo

Signild Kvart

Doktorand

Doktorand på enheten för arbetsmedicin, forskar på atypiska anställningsformer och kopplingar till hälsa och välmående.

Om mig

Jag har en masterexamen i folkhälsa (population health with focus on health equity) från Stockholms Universitet. Sedan mars 2021 är jag doktorand på enheten för arbetsmedicin.

Mina forskningsintressen relaterar till dagens och framtidens arbetsmarknad och olika utmaningar vi står inför. Jag vill förstå vad som bidrar till bättre respektive sämre arbetsrelaterad hälsa, och hur vi kan  skapa förutsättningar för ett hållbart och sunt arbetsliv. 

Publikationer:

Precarious Employment and Psychosocial Hazards: A Cross-Sectional Study in Stockholm County http://dx.doi.org/10.3390/ijerph182111218

Non-Standard Employment and Unemployment during the COVID-19 Crisis: Economic and Health Findings from a Six-Country Survey Study http://dx.doi.org/10.3390/ijerph19105865

Forskningsbeskrivning

I mitt doktorandprojekt undersöker jag kopplingar mellan atypiska anställningsvillkor (timanställda, gigare, egenanställda, egenföretagare osv) och hälsa och välmående, genom både kvantitativa data och intervjuer. Jag tittar även på hur Covid 19-pandemin påverkade människor med atypiska anställningar, både i Sverige och i jämförelse med andra länder. Den här forskningen är en del i ett större internationellt forskningsprojekt: Precarious Work Research (PWR) https://precariousworkresearch.org/