Sharon Stone-Elander

Sharon Stone-Elander

Professor Emeritus/Emerita

Om mig

Sharon Stone-Elander är kemist och har sedan slutet av 1970-talet varit med om att bygga upp och utveckla ämnet PET-radiokemi vid Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet. Tekniken innebär att man märker in molekyler, som till exempel kolhydrater, signalsubstanser, proteiner och läkemedel med en radioaktiv isotop och sedan med hjälp av PET-kamera studerar hur dessa ämnen fördelas och omsätts i kroppen. 2011 blev Sharon Stone-Elander professor i translationell medicinsk radiokemi vid Karolinska Institutet.