Skip to main content
wei_xin_tu_pian_20181002192939.jpg

Shaofan Chen

Forskarstuderande

Anknytning:
Centrum för Hälso- och sjukvårdsetik (CHE)
CHE/Hälsomått och ekonomisk utvärdering
Institutioner:
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7
Loading bibliometrics...