Om mig

Forskningsbeskrivning

Diabetesforskning i cell och molekyl nivå med fokus på signal överföring, kalciumjonsignalering och jonkanaler i beta-celler

[pubmed:27464700]

[pubmed:27628004]

[pubmed:27981433]

[pubmed:27764880]

[pubmed:27829265]

[pubmed:25822155]

[pubmed:28902373]

[pubmed:28293830]

[pubmed:24413781]

[pubmed:23072936]

[pubmed:22274646]

[pubmed:21290328]

[pubmed:21173086]

[pubmed:21099315]

[pubmed:21094205]

[pubmed:20519936]

[pubmed:20518156]

[pubmed:20217501]

[pubmed:19382906]

[pubmed:16620964]

[pubmed:16329451]

[pubmed:24413781]

[pubmed:22274646]

[pubmed:21290328]

[pubmed:21173086]

[pubmed:21099315]

[pubmed:21094205]

[pubmed:20519936]

[pubmed:20518156]

[pubmed:20217501]

[pubmed:19382906]

[pubmed:16620964]

[pubmed:16329451]

[pubmed:15670772]

[pubmed:15642594]

[pubmed:15572434]

[pubmed:12475892]

[pubmed:11978625]

[pubmed:11139580]

[pubmed:11093284]

[pubmed:9803311]

[pubmed:9705315]

[pubmed:9600932]

[pubmed:9447958]

[pubmed:9325180]

[pubmed:9020865]

[pubmed:8702579]

[pubmed:7702559]

[pubmed:8135740]

[pubmed:8343123]

[pubmed:8454044]

[pubmed:8249687]

[pubmed:1537406]

[pubmed:1652478]

[pubmed:2861497]

[pubmed:2096812]

[pubmed:6889856]

[pubmed:7325927]

Utbildning

  • Specialist i internmedicin
  • Doktorsexamen, Karolinska Institutet, 1994
  • Godkänd av ECFMG, USA
  • Lälarexamen, Chittagong University, 1980

Akademiska priser och utmärkelser

  • Career Development Award, Juvenile Diabetes Research Foundation http://jdrf.org/
  • Anders Fredrik Regnells pris, Svenska Läkaresällskapet http://www.sls.se/
  • Swedish Institute Guest Researcher Scholarship https://si.se/
  • Karolinska Institutets pris för bästa förbättringsförslag, 1998
  • Golden Jubilee Award, Chittagong Medical College http://www.cmc.edu.bd/