sebastian_ols.jpg

Sebastian Ols

Doktorand-L

Sebastian valdes ut för en KID-finansierad doktorandplats 2017 och har varit aktiv i Loré-gruppen sedan 2015.

Forskningsbeskrivning

Mina doktorandprojekt är utformade för att öka vår förståelse för hur multivalenta nanopartikelvaccin förbättrar induktionen av B-cellsvar jämfört med lösliga proteinvaccinformuleringar.

En bättre förståelse för hur immunsystemet interagerar med vaccin möjliggör rationella val vid formulering för att framkalla bättre immunitet och avancera in i kliniska prov. Mina studier kan ge information om vaccinuthållighet, distribution, och de immunologiska stegen för uppkomsten av starka B-cellssvar vid immunisering med dagens mest avancerade nanopartikelvaccin. Lärdomarna kan förhoppningsvis appliceras brett inom vaccinforskning och utveckling.

Utbildning

Civilingenjör i bioteknik, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Stockholm