Om mig

Jag är doktorand och forskningsassistent, vilket innebär att jag är involverad i ett flertal uppdrag och forskningsaktiviteter som bedrivs på NASP. Jag ansvarar bland annat för att sammanställa och sprida suicidrelaterad statistik och forskning till både allmänhet och experter. Jag organiserar också kunskapsseminarier på NASP.

Jag har sedan tidigare en masterutbildning i psykologi. Min medicinska doktorsavhandling berör ungdomars psykiska hälsa, suicidala tankar och beteenden, och i synnerhet hur detta hänger samman med användningen av internetbaserade medier. Jag utforskar exempelvis riskfaktorer, skyddsfaktorer och psykologiska mekanismer som är viktiga för hälsan.

Jag arbetar bland annat med projekten: Youth Aware of Mental Health (YAM), Suicidprevention i Sverige (SPIS), Elevhälsoportalen.se, Suicide Prevention through Internet and Media Based Mental Health Promotion (SUPREME), och dokumentet ”Rekommendationer för suicidpreventiva insatser på befolkningsnivå”.

Loading bibliometrics...