Om mig

Jag är doktorand, forskningsassistent och handläggare. Jag är involverad i ett flertal uppdrag och forskningsaktiviteter som bedrivs på Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP). Jag ansvarar för att sammanställa och sprida suicidrelaterad evidens och statistik, bland annat genom våra Statistiksidor. Jag arbetar också med att sprida forskningsresultat och evidensbaserade rekommendationer till allmänhet och experter, bland annat genom resurssidorna Rekommendationer för suicidpreventiva insatser (RESPI) och Elevhälsoportalen.  

Jag har sedan tidigare en masterutbildning i psykologi. Min medicinska doktorsavhandling berör ungdomars psykiska hälsa, suicidala tankar och beteenden, och i synnerhet hur detta hänger samman med skärmtid och användningen av internetbaserade medier. Jag utforskar exempelvis riskfaktorer, skyddsfaktorer och psykologiska mekanismer som är viktiga för hälsan. Underlaget till min forskning baseras bland annat på material från projekten Youth Aware of Mental Health (YAM) och Suicide Prevention through Internet and Media Based Mental Health Promotion (SUPREME).

Mitt arbetsrum är beläget vid Granits väg 4, Solna (entréplan).