Savannah Lindqvist

Savannah Lindqvist

Ekonomihandläggare

Om mig

Ekonomihandläggare vid institutionen för global folkhälsa (GPH) 

Kontakta mig 

Du som tillhör forskargruppen Community nutrition and physical activity (CoNPA)Epidemiology and Public Health Intervention Research (EPHIR) och Prevention, Intervention and Mechanisms in Public Health (PRIME Health) är välkommen att höra av dig med frågor om projektbudgetering, ekonomisk uppföljning eller ekonomisk rapportering.

Mejla dina frågor till ekonomi.gph@ki.se eller hör av dig för att boka ett möte. Ekonomifunktionen sitter på plan 3 i Widerströmska huset

Loading bibliometrics...