Picture of Sarah Vigerland. Photo: Martin Hammar

Min forskning fokuserar framförallt på internetförmedlad kognitiv beteendeterapi för barn och ungdomar med ångestsyndrom och depression. 

Sarah Vigerland

Anknuten till Forskning

Min forskning fokuserar framförallt på internetförmedlad kognitiv beteendeterapi för barn och ungdomar med ångestsyndrom och depression. 

Om mig

Jag är klinisk psykolog anställd inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Jag leder är även enhetschef på BUP:s specialenhet för internetförmedlad behandling och är forskningskoordinator för BUP vid Centrum för Psykiatriforskning.

Forskningsbeskrivning

Sedan jag försvarade min avhandling, som handlade om utvärdering av IKBT för barn med ångeststörningar, så har jag fortsatt med forskning inom detta område. Senare projekt har haft fokus på fortsatt utvärdering av IKBT, bland annat genom pragmatiska effectiveness-studier. Jag är även inblandad i forskningsprojekt som undersöker IKBT för andra åldersgrupper och diagnoser, till exempel för ungdomar med mild till måttlig depression.

Loading bibliometrics...