Skip to main content

Om mig

Jag är docent i molekylär epidemiologi vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik på Karolinska Institutet och min forskning handlar om åldrandet. Jag använder data från Svenska Tvillingregistret och UK biobank för att titta på biologisk ålder och associationer med åldersrelaterade sjukdomar.

 

Forskningsbeskrivning

För mer information om min forskning vänligen byt språk till engelska eller gå till nedanstående också engelskspråkiga sida där jag sammanfattat min pågående forskning:

Molecular epidemiology studies of aging and age-related diseases.

Gästforskare

Associerade gruppmedlemmar

Doktorander

Tidigare gruppmedlemmar

 • Yiqiang Zhan (Handledare)
 • Xu Chen (Bi-handledare)
 • Qi Wang (Gästforskare)
 • Robert Muller (Post-doc)
 • Ida Karlsson (Bi-handledare)
 • Dylan Williams (Handledare)
 • Anne Seeboth (Bi-handledare, University of Edinburgh)

Pedagogiska meriter

Jag är kursansvarig för "An introduction to Genetic and Molecular Epidemiology"  (1.5 ECT) som är en doktorandkurs i genetisk och molekylär epidemiologi där vi går igenom grunden inom genetik, molekylärepidemiologiska metoder och diskuterar storskaliga genetiska analyser. 

Utbildning

 • PhD i beräkningsbiologi, Linköpings universitet, 2009
 • MSc i molekylärbiologi, Stockholms universitet, 2003
 • BSc i datavetenskap, Stockholms universitet, 2003

Postdoc

 • Genetisk epidemiologi, Medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), KI, 2011-2014
 • Molekylär epidemiologi, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet, 2013-2014

Sabbatical

 • Stanford University School of Medicine, 2016
Loading bibliometrics...