Picture of Sarah Vigerland. Photo: Martin Hammar

Sarah Vigerland

Postdoktorala studier

Organisation:

Min forskning fokuserar framförallt på internetförmedlad kognitiv beteendeterapi för barn och ungdomar med ångestsyndrom och depression.

Om mig

Jag är klinisk psykolog, forskare och enhetschef på BUP Internetbehandling inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Stockholm.

Forskningsbeskrivning

Sedan jag försvarade min avhandling, som handlade om utvärdering av IKBT för barn med ångeststörningar, så har jag fortsatt med forskning inom detta område. Senare projekt har haft fokus på fortsatt utvärdering av IKBT, bland annat genom pragmatiska effectiveness-studier. Jag är även inblandad i forskningsprojekt som undersöker IKBT för andra åldersgrupper och diagnoser, till exempel för ungdomar med mild till måttlig depression och unga vuxna med autism.