Sara Wallhed Finn

Sara Wallhed Finn

Adjungerad adjunkt

Organisation:

Om mig

Jag är post doktor i gruppen Epidemiology of Psychiatric Conditions, Substance use and Social Environment (EPICSS), vid institutionen för Global Folkhälsa. Är legitimerad psykolog och arbetar även kliniskt inom den specialiserade beroendevården vid Riddargatan 1, mottagningen för alkohol och hälsa vid Beroendecentrum Stockholm (www.riddargatan1.se).

 

Forskningsbeskrivning

Alkoholforskning

Jag bedriver forskning om utveckling, effekter och långtidsutfall av interventioner inom hälso- och sjukvården med syfte att förebygga och behandla alkoholproblem. Främst med fokus på individer med måttlig svårighetsgrad av beroendetillstånd. Utöver detta bedriver jag forskning om tillgången till evidensbaserad vård. Jag driver även projekt om vårdsökande samt effekter av interventioner för att öka vårdsökande för alkoholproblem, med särskilt fokus på att reducera stigma.

Pedagogiska meriter

Kursen KBT behandling med målsättningen kontrollerat drickande, Karolinska Institutets uppdragsutbildningar

Kursansvarig/lärare/examinator,2017 – pågående

 

Psykologprogrammet Karolinska Institutet

Kursansvarig/lärare/examinator valbar kurs om beroende, 2018 - pågående

 

Kursen Beroendetillstånd, Karolinska Institutets uppdragsutbildningar

Undervisar, 2018 - pågående

 

Psykoterapeutprogrammet, Karolinska Institutet

Undervisar om psykologisk behandling vid alkoholberoende, 2019 - pågående

 

Farmaceutprogrammet Uppsala universitet

Undervisar om psykologisk beroendebehandling, 2015 - pågående

 

Tidigare

Masterprogrammet Global hälsa, Karolinska Institutet

 

Psykologprogrammet Stockholms universitet samt Mittuniversitetet

 

Örebro universitet

Utbildning

Forskarutbildning, Karolinska Institutet, PhD i Folkhälsovetenskap, Titel: ”Alcohol Dependence: Barriers to Treatment and New Approaches in Primary Care”, 2018

Psykologlegitimation, 2007

Psykologprogrammet, Umeå 2006

Akademiska priser och utmärkelser

Publikationer

Wallhed Finn, S., Lundin, A., Sjöqvist, S. & Danielsson, A.K. (2021). Pharmacotherapy for alcohol use disorders – Unequal provision across sociodemographic factors and co-morbid conditions. A cohort study of the total population in Sweden, Drug and Alcohol Dependence, https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2021.108964.

Pharmacotherapy for alcohol use disorders – Unequal provision across sociodemographic factors and co-morbid conditions. A cohort study of the total population in Sweden - ScienceDirect

 

Wallhed Finn, S., Hammarberg, A., Andréasson, S. & Jirwe, M. (2021). A qualitative study of the implementation process of treatment for alcohol use disorders in primary care. Scandinavian Journal of Primary Health Care, 39(1): 51–59. doi: 10.1080/02813432.2021.1882079

Wallhed Finn, S., Andréasson, S., & Hammarberg, A. (2020). Treatment of Alcohol Dependence in Primary Care Compared With Outpatient Specialist Treatment: Twelve-Month Follow-Up of a Randomized Controlled Trial, With Trajectories of Change. J. Stud. Alcohol Drugs, 81(3), 300-310

 

Palma-Álvarez, R., Barta, C., Carpentier, P.J., Carrutherse, S., Crunelle, C.L., Demetrovicsh, Z., Dom, G., … IASP Research Group (2020). Validity of the ADHD module of the Mini International Neuropsychiatric Interview PLUS for screening of adult ADHD in treatment seeking substance use disorder patients: ADHD screening with MINI-Plus. Rev Psiquiatr Salud Ment (Barc.) https://doi.org/10.1016/j.rpsm.2020.04.013

 

Andreasson, S., Wallhed Finn, S. & Hammarberg, A. (2019) Comments on the paper by Berglund et al ”Outcome in Relation to Drinking Goals in Alcohol-Dependent Individuals: A Follow-up Study 2.5 and 5 Years After Treatment Entry” Alcohol and Alcoholism, 2019, 1-7. Alcohol & Alcoholism

 

Wallhed Finn, S., Hammarberg, A. & Andréasson, S. (2018). Treatment of alcohol dependence in primary care compared to outpatient specialist care – a randomized controlled trial. Alcohol and Alcoholism, doi: 10.1093/alcalc/agx126. [Epub ahead of print]

 

Wallhed Finn, S. (2018). Fler kan få beroendebehandling om den integreras i primärvård.Läkartidningen. 2018;115:E67P

 

Glass, J., Andreasson, S., Bradley, K.A., Wallhed Finn, S., Williams, E.C., Bakshi, A. S., Gual, A., Heather, N. … Saitz, R. (2017). Rethinking alcohol interventions in health care: a thematic meeting of the International Network on Brief Interventions for Alcohol & Other Drugs (INEBRIA). Addiction Science & Clinical Practice, 12: 14.

 

Wapp M, van de Glind G, van Emmerik-van Oortmerssen K, Dom G, Verspreet S, Carpentier P, Ramos-Quiroga J …. IASP Research Group. (2015). Risk Factors for Borderline Personality Disorder in Treatment Seeking Patients with a Substance Use Disorder: An International Multicenter Study. Eur Addict Res,21(4): 188-94.

 

Wallhed Finn, S., Bakshi, A. S. & Andréasson, S. (2014). Alcohol consumption, dependence and treatment barriers.Substance Use & Misuse, 49(6): 762-769.

 

Van de Glind, G.,  Konstenius, M., Levin, F.R., Koeter, M, Van Emmerik-van Oortmerssen, K., Carpentier, P.J., Kaye, S .… van den Brink, W. (2014). Variability in the prevalence of adult ADHD in treatment seeking substance use disorder patients: results from an international multi-center study exploring DSM-IV and DSM-5 criteria. Drug and Alcohol Dependence,134:158-66.

 

Van Emmerik-van Oortmerssen, K., Van de Glind, G., Koeter, M,  Allsop, S., Auriacombe, M., Barta, C. … Schoevers, R. (2014). Psychiatric comorbidity in treatment seeking substance use disorder patients with and without ADHD: results of the IASP study. Addiction,  109(2):262-72

 

Andréasson, S.,  Danielsson, A.K., & Wallhed Finn, S. (2013). Preferences regarding treatment for alcohol dependence. Alcohol and Alcoholism,48:694-699.

 

Van de Glind, G., van den Brink, W., Koeter, M, Carpentier, P.J., Van Emmerik-van Oortmerssen, K., Kaye, S … Levin,  F.R., (2013). Validity of the Adult ADHD Self-report Scale (ASRS) as a screener for adult ADHD in treatment seeking substance use disorder patients. Drug and Alcohol Dependence, 132(3):587-96.

 

Böcker

Hammarberg, A. & Wallhed Finn, S. (2015). Controlled drinking – a treatment manual (Åter till kontrollerat drickande – en handbok för kliniker). Studentlitteratur.

 

Johansson, K. & Wallhed Finn, S. (2012). ”Prescription drug dependence” (Läkemedelsberoende) in ”Psychology of dependence” (Missbrukspsykologi). Ed. Fahlke, C. Liber.

 

 

Akademiska priser och utmärkelser

First price Swedish Alcohol Retail Monopoly (Systembolagets)

Junior scholarship for alcohol research

Price ceremony at the annual alcohol conference at Skarpö 2019.

 

 

Price second best abstract.”Treatment for alcohol dependence in primary care compared to specialist treatment – a randomised controlled trial”.

International Network on Brief Interventions for Alcohol & Other Drugs (INEBRIA).

Conference New York 2017. Wallhed Finn, S., Hammarberg, A., Andreasson, S.

 

Price best poster,“Treatment of alcohol dependence: A randomized controlled trial comparing treatment in primary care with specialized addiction treatment”.

European Association for Behavioural and Cognitive Therapies.

Conference Stockholm 2016. Wallhed Finn, S., Hammarberg, A., Andreasson, S.

 

Price best poster,”Treatment for alcohol dependence in primary care compared to specialist treatment – a randomised controlled trial”.

Swedish association for Alcohol and Drug research (Svenska föreningen för Alkohol- och Drogforskning).

Conference Norrköping 2016. Wallhed Finn, S., Hammarberg, A., Andreasson, S.

 

Beviljade forskningsanslag som huvudsökande (senaste 5 åren):

 • ALF medicin Region Stockholm, 2021
 • Systembolagets Alkoholforskningsråd (SRA), 2019 & 2020
 • Centrum för psykiatriforskning (CPF), 2019 & 2020
 • Söderström Königska Svenska Läkarsällskapet, 2019

Medsökande (senaste 5 åren):

 • ALF medicin Region Stockholm, 2021, "Vit månad"
 • Alkohol og Samfund, Denmark, 2020, ”Respektkampagnen – virker den?”
 • Forte, 2019, “Alcohol dependence: level of consumption, severity of dependence, health status and treatment impact on long term outcomes”
 • Forte, 2018 ”Randomiserad studie av Behavioral Self Control Training vs Motivational Enhancement Therapy för alkoholberoende individer med målsättningen kontrollerat drickande”
 • Systembolagets Alkoholforskningsråd, 2018 , 2017 & 2016 ”RCT of BSCT vs MET for AUD patients with a goal of controlled drinking”
 • Forte programbidrag, 2016, ”Alkohol och cannabis: interventionsforskning”
 • Systembolagets Alkoholforskningsråd 2015 “Treatment of alcohol dependence in old age”