Sara Andersson

Sara von Kauffmann

Arkivarie

Om mig

Mitt namn är Sara von Kauffmann och jag arbetar som arkivarie vid institutionen för Klinisk neurovetenskap, CNS. Jag ansvarar för institutionens arkiv och ser till att vi efterföljer de lagkrav och regler vi har gällande hantering och vård av allmänna handlingar. I arkivet finns både administrativa och ekonomiska handlingar samt utbildningshandlingar från samtliga kurser och program. I vårt fysiska arkiv och på vår server finns även institutionens forskningshandlingar bevarande. 

 

Kontakta mig om du har frågor gällande arkivering, diarieföring samt utlämnande av allmänna handlingar.