Sara Lidman

Sara Lidman

Kommunikatör

Internkonsult med uppdrag för FyFa, MTC och FM i Biomedicum.

Om mig

Jag är kommunikatör i KIs kommunikatörspool och delar min tid som internkonsult mellan tre uppdrag:

Till dig som är medarbetare inom FyFa, FM och MTC är du välkommen att kontakta mig i frågor rörande kommunikation. Jag kan exempelvis hjälpa dig med: 

  • rådgivning och planering av projektkommunikation
  • uppdatering/utveckling av webbsidor. Nya som befintliga
  • publicering av nyheter
  • översyn av texter
  • produktion av grafiskt material; som broschyrer eller affischer

Om du vill anlita en konsult i kommunikatörspoolen för hjälp med kommunikation, mejla till kommunikatorspoolen@ki.se.

Utbildning

Fil kand statsvetenskap

Fil kand företagsekonomi (marknadsföring)

Poppius journalistskola