Sara Lidman

Sara Lidman

Kommunikatör

Internkonsult med uppdrag för Institutionen för mikrobiologi, tumör och cellbiologi (MTC), Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB) samt forskningsprojektet Patienten i förarsätet.

Om mig

Jag är kommunikatör i KIs kommunikatörspool och delar min tid som internkonsult mellan tre uppdrag:

Du som är medarbetare på MTC, MBB och PiF är välkommen att kontakta mig i frågor rörande kommunikation. Jag kan exempelvis hjälpa dig med: 

  • rådgivning och planering av projektkommunikation
  • intern- och extern kommunikation
  • uppdatering/utveckling av webbsidor. Nya som befintliga
  • publicering av nyheter
  • översyn av texter
  • produktion av grafiskt material; som broschyrer eller affischer

Om du vill anlita en konsult i kommunikatörspoolen för hjälp med kommunikation, mejla till kommunikatorspoolen@ki.se.

Utbildning

Fil kand statsvetenskap

Fil kand företagsekonomi (marknadsföring)

Poppius journalistskola

Nutritionsepidemiologi

Projektledarutbildning