Sara

Sara Isling

Adjunkt

 

 

 

Om mig

 

Jag är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, klinisk handledare, specialist i klinisk behandling/psykoterapi och medlem i Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT).

Jag arbetar idag 20% på Psykologiska institutionen som lärare på framförallt Psykologprogrammet. 

Några av de ämnen jag föreläser om är; samtalsmetod och intervjumetodik, motiverande samtal, parterapi (IBCT). Jag håller även regelbundet i kursen självkännedom och kliniska färdigheter samt deltar i kliniska kurser som gruppledare mm. Jag föreläser regelbundet på psykologprogrammet, läkarprogrammet och fysioterapeutprogrammet. 

Jag är intresserad av pedagogisk forskning och har tittat närmare på hur feedback påverkar inlärning av samtalsfärdigheter.   

Jag är intresserad av pedagogisk forskning och hur man lär ut kliniska färdigheter och bland annat tittat närmare på hur feedback påverkar inlärning av samtalsfärdigheter