Foto Sara Ingvarsson

Sara Ingvarsson

Postdoktor

Om mig

Jag är postdok med fokus på studier om psykoterapiutbildning och dess effekt på beteendeförändring. Min doktorsavhandling fokuserade på faktorer som påverkar användande och utmönstring av så kallad lågvärdevård. Min bakgrund är att jag är arbets- och organisationspsykolog och har arbetat som konsult med organisations- och ledarskapsutveckling. Jag undervisar också i arbets- och organisationspsykologi för psykologer på Karolinska Institutet och Uppsala Universitet. 

Forskningsbeskrivning

Mina doktorandstudier fokuserade på faktorer som påverkar användandet och utmönstringen av så kallad lågvärdevård. I mina studier har jag gjort scoping reviews av den publicerade litteraturen inom fältet, jag har genomfört kvalitativa studier och en interventionsstudie.   

Andra publikationer

Nilsen, P., Ingvarsson, S., Hasson, H., von Thiele Schwarz, U., and Augustsson, H. (2020). Theories, models, and frameworks for de-implementation of low-value care: A scoping review of the literature. Implementation Research and Practice, 1. SAGE Publications. https://doi.org/10.1177/2633489520953762

Konferenspresentationer

Symposium, European Implementation Event June, 2023: Why it is so hard to de-implement low.value care practices in health care?

Ph D session, Karolinska Institutet Medical Management Center (MMC) & EHMA Research AwardEuropean Health Management Association Annual Conference June 2023: Ingvarsson, S. Tipping the scale of resources De-implementation of low-value care from an operant perspective

Keynote, European Implementation Event May 28, 2021: Ingvarsson S. De-implementation of low-value care: Determinants, strategies, and considerations for implementation science.

Symposium, European Implementation Event May 28, 2021: Do old habits die hard? The challenge of de-implementation of low-value care.  Ingvarsson S. An interview study among physicians queried for their reasons for using low value care and strategies to reduce this presentation part of the

Populärvetenskapliga publikationer

Ingvarsson S, Hasson H. Insatser utan vetenskapligt stöd förekommer inom hälso- och sjukvården. Folkvett. 2021(3). https://www.vof.se/wp-content/uploads/2021/11/FV20213-s21-31.pdf