Sara Harrysson

Sara Harrysson

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag arbetar som biträdande överläkare på Hematologen på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. I mitt kliniska arbete träffar jag framförallt patienter med olika typer av lymfom och akut lymfatisk leukemi. Jag disputerade i mars 2023 med en avhandling med titeln: " Diffuse large B-cell lymphoma: population-based studies of relapse and cardiac complications".

Forskningsbeskrivning

Min forskning fokuserar på den vanligaste typen av aggressivt lymfom; Diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL). Jag använder data bland annat från Svenska Lymfomregistret och undersöker överlevnad och risk för återfall av DLBCL samt överlevnad efter recidiv. Jag studerar även timing och risk för kardiovaskulära händelser efter DLBCL.

Utbildning

PhD Karolinska Institutet 2023

Specialist i Hematologi 2018

Forskarskolan för kliniker i Epidemiologi 2015-2017

MD Karolinska Institutet 2007