Om mig

Jag arbetar som specialistsjuksköterska på sektionen för kärlkirurgi på Södersjukhuset. Jag delar min tid mellan patientnära arbete, vårdutveckling och forskning. Sedan nov 2015 är jag registrerad som doktorand på Karolinska Institutet vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset. Jag är knuten till forskargruppen SOSVASC och är medlem i SSVN (Swedish Society for Vascular Nursing).

Forskningsbeskrivning

Doktorandprojekt: Person-centered follow up and health promotion program after revascularization for Intermittent Claudication

Det övergripande syftet är att etablera och utvärdera en sjuksköterskeledd, personcentrerat och hälsofrämjande uppföljningsprogram i jämförelse med sedvanlig vård efter revaskulisering IC.

Frågeställningar:

Kan ett personcentrerat och hälsofrämjande uppföljningsprogram:

  • öka följsamhet till ordinerad läkemedelsbehandling och minska risken för hjärt-kärlrelaterad sjuklighet? 
  • öka hälsorelaterad livskvalité, hälsorelaterat kunskap och patientens förmåga till egenvård?

Hur upplever patienter med CI-uppföljningen efter kärlkirurgisk åtgärd?

Huvudhandledare: Eva Joelsson Alm, med dr, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset.

Bihandledare: Unn-Britt Johansson, professor, Sophiahemmet Högskola och anknuten forskare vid Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset.

Anneli Linné, med dr, leg. läk kärlkirurgi, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset.

Utbildning

2014 Specialistsjuksköterskeexamen inom kirurgisk vård, Karolinska Institutet 2013 Magisterexamen i klinisk medicinsk vetenskap, Karolinska Institutet 2008 Sjuksköterskeexamen, Karolinska Institutet

Loading bibliometrics...