Om mig

Jag är specialistsjuksköterska i kirurgisk vård med en doktorsexamen i medicinsk vetenskap. Jag har för nuvarande en tjänst som universitetssjuksköterska på verksamhetsområde kirurgi på Södersjukhuset. I min tjänst ingår patientnära arbete, vårdutveckling, forskning och utbildning.

Jag är adjunkt på Ki SÖS och  ingår i lärarlag som arbetar med specialistsjuksköterskeutbildningen med inrikning kirurgisk vård, där jag är kursansvarig för kurserna: Omvårdnad inom kirurgisk vård, 7,5 hp och Medicinsk vetenskap och omvårdnad inom kirurgisk akutsjukvård, 15 hp.

I övrigt  har jag haft uppdrag som:

2020 - Ledamot i nationell arbetsgrupp (NAG) med syfte att ta fram "Nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor – prevention och behandling" och "Generisk modell för integrering av levnadsvanor i vårdförlopp och andra kunskapsstöd" – uppdrag givare NPO levnadsvanor

2020 - Ledamot i regionalt programområde (RPO) Levnadsvanor, Region Stockholm Gotland

2019 - Ordförande i SSVN (Swedish Society for Vascular Nursing)

2019 – 2020 Ledamot i nationell arbetsgrupp (NAG) med syfte att ta fram nationellt vårdförlopp Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp kritisk benischemi – uppdragsgivare NPO hjärt- och kärlsjukdomar

2014 – 2017  Styrelseledamot – Svensk Förening för Sjuksköterskor inom Kärlkirurgisk Omvårdnad (SSVN)

2012 – 2014  Delprojektledare: Svensk Sjuksköterskeförenings projekt ”Samtal om Levnadsvanor” i samarbete med Socialstyrelsen

Forskningsbeskrivning

Sedan 2015 ingår jag i forskargruppen för kärlkirurgisk vård SOSVASC. Jag disputerade 2022 och försvarade min avhandling med titeln "Person-centred, nurse-led follow-up programme after surgical treatment for intermittent claudication" på Inistitutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset.

Mitt huvudsakliga forskningsområde är vård och omvårdnad inom kirurgiskvård, personcentrerad vård, samt hälsofrämjande vård.

Pedagogiska meriter

2023 - Läraruppdrag på specialistsjuksköterskeprogrammet med inrikning kirurgisk vård på KI SÖS

2019 -  Läraruppdrag på sjuksköterskeprogrammet termin 5 på KI-SÖS

Akademiska priser och utmärkelser

2023 SSVN - pris för avhandling inom kärlkirurgisk omvårdnad

2017 Vårdförbundspriset – för Personcentrerad, hälsofrämjande och sjuksköterskeledd uppföljning efter kirurgi för Claudicatio Intermittens

2013 SLL Patientsäkerhetspris för projektet – ”Förbättrad patientinformation på kirurgisk vårdavdelning – en interventionsstudie”

2012 Kvalitetspris verksamhetsområde kirurgi, Södersjukhuset – ”förbättrad patientinformation på kirurgisk vårdavdelning – en interventionsstudie”