Sara Hägg

Sara Hägg

Senior forskare

Om mig

Jag är docent i molekylär epidemiologi vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik på Karolinska Institutet och min forskning handlar om åldrandet. Jag använder bland annat data från Svenska Tvillingregistret och UK biobank för att titta på biologiskt åldrande och associationer med åldersrelaterade sjukdomar.

Forskningsbeskrivning

För mer information om min forskning vänligen byt språk till engelska eller gå till nedanstående också engelskspråkiga sida där jag sammanfattat min pågående forskning:

A geroscientific approach to study human biological aging.

Gruppmedlemmar

Associerade gruppmedlemmar

Tidigare gruppmedlemmar

Utbildning

  • PhD i beräkningsbiologi, Linköpings universitet, 2009
  • MSc i molekylärbiologi, Stockholms universitet, 2003
  • BSc i datavetenskap, Stockholms universitet, 2003

Postdoc

  • Genetisk epidemiologi, Medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), KI, 2011-2014
  • Molekylär epidemiologi, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet, 2013-2014

Sabbatical

  • Stanford University School of Medicine, 2016

Akademiska priser och utmärkelser

Vetenskapsrådet, National Institute on Aging (NIA/NIH), Strategiska forskningsområdet i epidemiologi och biostatistik (SFOepi) vid Karolinska Institutet, Kung Gustaf V och Drottning Victorias Frimurarstiftelse för åldersforskning, Cancerfonden, KI fonder