Sara Maria Gunnare

Projektledare

Om mig

 

Forskningsinriktning

Min forskning är inriktad på exponering för kemikalier i arbetsmiljön. Jag är projektledare för ett projekt om yrkesmässig exponering för akrylater inom skönhetsbranschen finansierat av AFA Försäkring. Där undersöks ögonfransstylisters och nagelteknologers yrkesmässiga exponering för akrylater och deras yrkesrelaterade ohälsa.

 

Utbildning

Med dr i toxikologi, Karolinska Institutet (2007)

Avhandlingens titel: Fluorinated hydrocarbons used as refrigerents: Toxicokinetics and effects in humans.

  

Övrigt

När jag inte befinner mig på KI jobbar jag som toxikolog/riskvärderare på Livsmedelsverket.

Loading bibliometrics...