sara3.jpg

Sara Fritzell

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag är disputerad i Folkhälsovetenskap, med en avhandling om ojämlikhet i hälsa, specifikt ensamstående mödrars hälsa i olika välfärdskontexter. Läs mer om min forskning och pedagogiska meriter på min engelska profilsida.