Sara Ceven

Ekonomicontroller

Ekonomisk kontaktperson för:
-Centrum för Infektionsmedicin (CIM)
-Avdelningen för hjärt-och lungsjukdomar

Om mig

Jag kan hjälpa dig med:

-Ekonomisk support till Centrum för Infektionsmedicin (CIM) och avdelningen för hjärt- och lungsjukdomar

-Frågor kring inköp och upphandling

-Budgetering

-Telefonirelaterade ärenden