Sara Ceven

Ekonomihandläggare

Kontaktperson för:
-Klinisk Fysiologi samt Biomolekylär och cellulär medicin
-Inköp och upphandling
-Telefoniansvarig

Om mig

Jag kan hjälpa dig med:

-Ekonomisk support till avdelningarna Klinisk fysiologi och BCM.

-Frågor kring inköp och upphandling

-Telefonirelaterade ärenden

Loading bibliometrics...