Om mig

Jag är funktionsansvarig för Ledar- och Organisationsutveckling, LOD, med placering på HR-avdelningen. Vi är en central funktion som stödjer KI:s chefer och medarbetare i vardagen. I partnerskap med verksamheten driver vi ledarutveckling i form av KI-specifika utbildningsprogram både in-house och centralt. Vi erbjuder även skärddarsydda, behovsbaserade insatser som matchar den enskilda chefens utmaning. Vi finns som partner vid omorgansation, föränring och tillhandahåller KI-övergripande processer och insatser för individ- och grupputveckling.