porträttbild

Sandra Eloranta

Senior forskare

Om mig

Jag är matematisk statistiker och docent i klinisk epidemiologi med lång erfarenhet av populationsbaserad cancerforskning. Mina huvudsakliga forskningsintressen är statistiska och epidemiologiska metoder som används för att studera populations-baserad cancerpatientöverlevnad samt frågor som rör överlevarskap efter lymfom. Jag arbetar till vardags i cancerepidemiologigruppen på avdelningen för klinisk epidemiologi vid institutionen för medicin, Solna.

En närmare presentation av min aktuella forskning finns på min engelska sida.