sandra4webb.jpg

Sandra Ekström

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag är nutritionist och doktorand på Institutet för Miljömedicin.

Forskningsbeskrivning

Mitt doktorandprojekt syftar till att studera sambandet mellan övervikt och allergiska sjukdomar hos barn och ungdomar. Forskningsprojekten baseras på BAMSE-studien som är en födelsekohort med drygt 4000 barn födda i mitten av 1990-talet.

Nyligen fann vi att fetma under graviditeten ökar risken för astma hos barnet upp till 16-års ålder. Detta samband kan delvis förklaras av att överviktiga mammor i större utsträckning får överviktiga barn, som i sin tur har en ökad risk för astma. 

I kommande studier planerar vi att undersöka sambandet mellan barnets övervikt och astma djupare. Vad kommer egentligen först, övervikt eller astma? Finns kritiska åldrar? Vilka är mekanismerna bakom ett eventuellt samband? Hur påverkas lungfunktionen av övervikt?

Vi planerar också att titta på epigenetiska förändringar kopplade till övervikt och astma. 

Utbildning

Masterprogrammet i Nutrition, Karolinska Institutet och Stockholms Universitet, 2010-2012

Kandidatprogrammet i Nutrition, Karolinska Institutet och Stockholms Universitet, 2007-2010

Loading bibliometrics...