Samir EL Andaloussi

Samir EL Andaloussi

Professor

Om mig

Samir EL Andaloussi är professor i biomolekylär medicin och avancerad terapi vid Karolinska Institutet sedan 1 november 2021.

Han har en examen i molekylär cellbiologi från Södertörns högskola 2002 och disputerade vid Stockholms universitet 2008. Han har gjort postdocs vid Stockholms universitet 2008–2010, KI:s institution för laboratoriemedicin, LabMed, 2010–2012, samt University of Oxford, Storbritannien, 2011–2013. I Oxford var han även research fellow 2013–2018.

Sedan 2013 forskar EL Andaloussi åter vid KI. Han blev docent 2018 och biträdande chef för avdelning för biomolekylär och cellulär medicin vid institutionen för laboratoriemedicin 2021.