Om mig

Jag är kirurg och ansvarig för ovarialcancer vid patientflöde gynekologisk cancer, medicinsk enhet bäckencancer, tema cancer, Karolinska Universitetssjukhuset och Biträdande Lektor i Lehti gruppen, MTC, Karolinska Institutet.

I kliniken ligger mitt fokus på avancerad ovarialcancer kirurgi och robot assisterad kirurgi hos kvinnor med endometrie- och livmoderhalscancer. 

Min forskning är både klinisk och translationell med fokus på effekten av kirurgisk behandling på utfall vid ovarial-,  cervix-, och endometriecancer.

I Falconer gruppen, KBH undersöker vi onkologiskt utfall relaterat till kirurgisk modalitet vid cervix- och endometricancer och omfattning av kirurgiska ingreppet vid ovarialcancer. 

I Lehti gruppen MTC, undersöker vi hur det kirurgiska traumat, kirurgins omfattning och lokalbedövning påverkar bukhinnans inflammatoriska svar samt cancercellens förmåga att proliferera, invadera, metastasera och bli resistent mot cytostatika behandling. 

Forskningsbeskrivning

Ansvarig huvudprövare (PI) the IPLA-OVCA trial  (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04065009)

Ansvarig medprövare (Co-PI) the RACC trial (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03719547), (http://racctrial.org)

Ansvarig huvudprövare (PI) STOOVCA (Stockholm Ovarian Cancer Project) study group

Fem utvalda publikationer

Ultra-radical upfront surgery does not improve survival in women with advanced epithelial ovarian cancer; a natural experiment in a complete population. Gynecologic oncology 2020; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0090825820323842 

Falconer H, Joneborg U, Krawiec K, Palsdottir K, Bottai M, SALEHI S.

Intraperitoneal ropivacaine reduces time interval to initiation of chemotherapy after surgery for advanced ovarian cancer: randomised controlled double-blind pilot study. British journal of anaesthesia 2020 124;5 562-570 https://bjanaesthesia.org/article/S0007-0912(20)30095-7/fulltext 

Hayden JM, Oras J, Block L, Thörn SE, Palmqvist C, SALEHI S, Nordstrom JL, Gupta A

Surgery performed later in the week is associated with failure to achieve complete radical surgical resection in advanced ovarian cancer. Acta oncologica (Stockholm, Sweden) 2020 59;7 760-765 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0284186X.2020.1726456 

Palsdottir K, Joneborg U, Hasselgren E, Johansson H, SALEHI S

Pelvic Sentinel lymph node detection in High-Risk Endometrial Cancer (SHREC-trial)-the final step towards a paradigm shift in surgical staging. European journal of cancer 2019 116; 77-85 https://www.ejcancer.com/article/S0959-8049(19)30279-5/abstract 

Persson J, SALEHI S, Bollino M, Lonnerfors C, Falconer H, Geppert B.

Robot-assisted laparoscopy versus laparotomy for infrarenal paraaortic lymphadenectomy in women with high-risk endometrial cancer: A randomised controlled trial. European journal of cancer 2017 79; 81-89 https://www.ejcancer.com/article/S0959-8049(17)30877-8/abstract 

SALEHI S, Åvall-Lundqvist E, Legerstam B, Carlson JW, Falconer H

Utbildning

1997-2003 Läkarlinjen, Karolinska Institutet

2003-2004 Allmäntjänstgöring Sundery Sjukhus, Luleå

2004-2009 Specialisttjänstgöring Södersjukhuset, Stockholm

2009 Specialist i Obstetrik och Gynekologi

2010-2014 Subspecialist utbildning gynekologisk cancer, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

2015 Certifierad Gynekologisk cancerkirurg

2018 Doktorsavhandling “Robot-assisted laparoscopy and sentinel node biopsy in high risk endometrial cancer”