Om mig

Bibliotekarie som främst arbetar med systematisk litteratursökning. Jag handleder och undervisar studenter och forskare, och ingår även i bibliotekets sökargrupp. Sökargruppen utför sökuppdrag åt forskare på KI som ska göra en systematisk översikt, scoping review eller annat projekt där det finns behov av en kvalificerad litteratursökning.