Om mig

Kommunikationsstrateg - samverkan och externa relationer

Mitt arbete är inriktad på kommunikation i frågor som rör externa relationer. Det kan gälla kommunikation kopplat till universitetets samverkan med externa partners i form av lärosäten, företag och organisationer samt internationella relationer. Jag arbetar också med universitetsledningens kommunikation och då främst med satsningar initierade och/eller prioriterade av universitetsledningen. För närvarande är jag involverad i följande specifika områden bland annat:

Jag kommer också att ha pressberedskap med jämna mellanrum.

Loading bibliometrics...