Rune Brautaset

Rune Brautaset

Professor

Jag har jobbat vid KI sedan januari 2000. Jag är aktiv inom utbildning och forskning.

Om mig

I samband med vicerektorsvalet HT22

Efter att i många år ha jobbat med utbildningsutveckling och administration på program-, institutions- och central nivå anser jag mig ha den erfarenhet och kompetens som krävs för att vara vicerektor för utbildning vid KI.

Jag har god insikt i hur den centrala utbildningsadministrationen fungerar efter först ha varit ledamot i Styrelsen för utbildning och sedan som ledamot i KU och nu som vice ordförande i KU. Det gör att startsträckan blir kort och att jag vet vart hjälp och stöd finns för att snabbt komma vidare med arbete med de visioner jag har för utvecklingen av utbildning vid KI. En av mina roller som vice ordförande i KU är att vara ”finansminister” vilket gör att jag kan de ekonomiska strukturerna som styr utbildning, vilket är en förutsättning för att utveckla och säkra resurstillgången inom utbildning.

Det är en rad funktioner som är knutna till utbildning vid KI. Jag har erfarenhet och inblick i många av dessa. Jag var bland annat med att ta fram strukturen för pedagogiskt stöd vid KI, det som idag är UoL. Har suttit i styrgruppen för UoL, och sitter nu i Biblioteksrådet, Infrastrukturrådet, Central tentamensservice, samt leder Lärandemiljörådet. Tidigare har jag suttit i styrgrupperna för Canvas, TimeEdit, Informationshantering inom utbildning och Uppdragsutbildning. Råd och styrgruppsuppdrag som alla har gjort att jag har en mycket bra överblick och insyn i stödfunktionerna.

Som KUs kontaktperson för Biomedicinprogrammen har jag inblick i utmaningarna och fördelarna med program där många institutioner medverkar. Jag har även varit kursledare och nu ansvar för del av ett moment inom Läkarprogrammet. Detta i kombination med att ha varit GUA vid CNS sedan 2016, så har jag bra inblick i de stora programmen. Jag har även god inblick i de små/mindre programmens styrkor och utmaningar. Detta från tiden som PD för Optikerprogrammet (2004-2015) där vi införde ny utbildningsplan och startade en magisterutbildning. Jag har dessutom haft kursansvar och varit examinator på optikerprogrammen sedan jag kom till KI 2000.

CNS ansvar för ca 30% av all uppdragsutbildning vid KI. Själv har jag ansvarat för egna uppdragsutbildningskurser sedan 2006 och gör det fortfarande. Det gör att jag kan den verksamheten väl och vet hur vi kan utveckla den vid KI.

Som enhetschef mellan 2004 och 2018 och sedan som avdelningschef sedan 2018 har jag upparbetat omfattande erfarenhet av att leda och utveckla så väl utbildnings som forskningsverksamhet. Sedan 2018 har jag dessutom varit ordförande för FoUU-kommittén för KI-S:t Eriks. Jag har genom detta även god inblick i forskningen vid KI och vet vilka utmaningar den har, men har även inblick i hur forskning och utbildning bör kunna utvecklas tillsammans där man kan dra nytta av varandra bland annat för att säkra forskningsanknuten utbildning och utbildningsanknuten forskning.

Med mig som vicerektor skulle KI få en vicerektor som har ett helhetsperspektiv på KIs verksamhet och som bland annat skulle verka för bästa möjliga förutsättningar för alla KI:s utbildningsprogram med bl.a. fokus på: (1) lärarförsörjning som säkrar kontinuitet och forskningsanknytning; (2) att våra utbildningar baseras på modern och vetenskaplig förankrat studentaktiverande pedagogik; (3) att undervisning ska ha ett reellt meritvärde inom KI (som det är vid en rad andra universitet); och (4) fortsätta det enormt viktiga arbetet med att säkra VIL/VFU för alla våra utbildningar.

Mera om mig kan ni läsa nedan.

Jag fick min legitimation som optiker (Norge) 1998 efter studier i Norge och England. Började jobba vid KI som adjunkt 2000 i parallell med doktorgradsstudier i Manchester där jag tog min doktorsexamen i Optometry and Neuroscience 2003.

År 2003 blev jag lektor vid KI och tog över som enhetschef för enheten för Optometri (CNS) och blev sedan programdirektor för optikerprogrammet 2004. År 2008 blev jag docent vid KI. Efter att ha initierat en magister i klinisk optometri 2008 hade jag uppdraget som programdirektor för båda programmen tills 2016 då jag tog över som grundutbildningsansvarig på Klinisk Neurovetenskap (CNS). Ett uppdrag jag fortfarande har.

Från och med 1 juli 2018 är jag Avdelningschef för Avdelning för Ögon och Syn vid CNS. Vi är lokaliserade till S:t Eriks Ögonsjukhus där vi bedriver utbildning och forskning inom oftalmologi, optometri, ögonsjuksköterskor och ortoptik. Totalt har avdelningen ca 80 medarbetare (anställda, adjungerade, anknutna och doktorander).

Jag kom med i Utbildningsstyrelsen/Kommittén för utbildning 2017 och utsågs till vice ordförande för KU våren 2021. Jag sitter även i Nomineringsförsamlingens valberedning (sedan VT 2018).

Jag utsågs till Sveriges första (och än så länge enda) professor i optometri 2021.

Forskningsbeskrivning

Min forskningsbana började med forskning kring samsyn (”varför ser vi en bild med två ögon”). Jag var den första optiker med en PhD verksam vid ett svenskt lärosäte och jag har således som enhetschef varit med och bygga upp den optometriska forskning som idag finns vid KI. Jag leder en egen forskningsgrupp inom avdelningen. Totalt har jag handlett 5 doktorander till disputation. Min forskning idag kretsar kring ögats struktur och funktion. Några av mina senaste publikationer finns nedan.

Publikationslistan hittas här: http://bibliometrics.ki.se/public/publicProfile/2605

Pedagogiska meriter

Jag har läst 22,5 hp högskolepedagogiska kurser.

Förutom arbetet med optikerprogrammen har jag bland annat involverat mig i LUT I och II (projekten kring Läkarprogrammets nuvarande utbildningsplan), haft utredningsuppdraget som ledde fram till inrättandet av UoL (KIs pedagogiska enhet som startar 2019), sitter i styrgruppen för CANVAS och Uppdragsutbildningsenheten.

Förutom arbete med utbildningar vid KI har jag engagerat mig i ECOO (European Council of Optometry and Optics) där jag haft huvudansvaret för att ta fram den Europeiskt gemensamma utbildningsplanen som ligger till grund för harmoniseringa av högre utbildning för optiker i Europa.

Utbildning

1994-1996: First two years of BSc program in optometry at Buskerud University Collage, Kongsberg, Norway

1998: BSc (Hon) in Optometry, University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), Manchester, UK

1999: MPhil in Optometry and Vision Science, University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), Manchester, UK

2003: PhD in Optometry and Neuroscience, University of Manchester Institute of Science and technology (UMIST) [UMIST has merged and has become part of Manchester University], Manchester, UK

Akademiska priser och utmärkelser

2006: KIs Pedagogiska hedersomnämnande

2015: KIs Pedagogiska pris