Rune Brautaset

Jag har jobbat vid KI sedan januari 2000. Jag är aktiv inom utbildning och forskning.

Rune Brautaset

Lektor

Jag har jobbat vid KI sedan januari 2000. Jag är aktiv inom utbildning och forskning.

Om mig

Jag fick min legitimation som optiker (Norge) 1998 efter studier i Norge och England. Började jobba vid KI som adjunkt 2000 i parallell med doktorgradsstudier i Manchester där jag tog min doktorsexamen i Optometry and Neuroscience 2003.

År 2003 blev jag lektor vid KI och tog över som enhetschef för enheten för Optometri (CNS) och blev sedan programdirektor för optikerprogrammet 2004. År 2008 blev jag docent vid KI. Efter att ha initierat en magister i klinisk optometri 2008 hade jag uppdraget som programdirektor för båda programmen tills 2016 då jag tog över som grundutbildningsansvarig på Klinisk Neurovetenskap (CNS). Ett uppdrag jag fortfarande har.

Från och med 1 juli 2018 är jag Avdelningschef för Avdelning för Ögon och Syn vid CNS. Vi är lokaliserade till S:t Eriks Ögonsjukhus där vi bedriver utbildning och forskning inom oftalmologi, optometri, ögonsjuksköterskor och ortoptik. Totalt har avdelningen ca 80 medarbetare (anställda, adjungerade, anknutna och doktorander).

Jag kom med i Utbildningsstyrelsen 2017 (fyllnadsval) och sitter i Nomineringsförsamlingens valberedning (sedan VT 2018).

Forskningsbeskrivning

Min forskningsbana började med forskning kring samsyn (”varför ser vi en bild med två ögon”). Jag var den första optiker med en PhD verksam vid ett svenskt lärosäte och jag har således som enhetschef varit med och bygga upp den optometriska forskning som idag finns vid KI. Jag leder en egen forskningsgrupp inom avdelningen. Totalt har jag handlett 5 doktorander till disputation. Min forskning idag kretsar kring ögats struktur och funktion. Några av mina senaste publikationer finns nedan:

Prefrontal Cortex Oxygenation Evoked by Convergence Load Under Conflicting Stimulus-to-Accommodation and Stimulus-to-Vergence Eye-Movements Measured by NIRS. Richter HO, Forsman M, Elcadi GH, Brautaset R, Marsh JE, Zetterberg C. Front Hum Neurosci. 2018 Jul 30;12:298. doi: 10.3389/fnhum.2018.00298. eCollection 2018. Erratum in: Front Hum Neurosci. 2018 Sep 19;12:384.

Effects of Ageing on the Anterior Segment of the Eye Structure and Function. Cerviño A, Radhakrishnan H, Alfonso JF, Brautaset R, González-Meijome JM. J Ophthalmol. 2018 May 9;2018:6260829. doi: 10.1155/2018/6260829. eCollection 2018. No abstract available. PMID: 29862065

The Temporal Retinal Nerve Fiber Layer Thickness Is the Most Important Optical Coherence Tomography Estimate in Multiple Sclerosis. Birkeldh U, Manouchehrinia A, Hietala MA, Hillert J, Olsson T, Piehl F, Kockum IS, Brundin L, Zahavi O, Wahlberg-Ramsay M, Brautaset R, Nilsson M. Front Neurol. 2017 Dec 13;8:675. doi: 10.3389/fneur.2017.00675. eCollection 2017. PMID: 29326643

Power Profiles and In Vitro Optical Quality of Scleral Contact Lenses: Effect of the Aperture and Power. Domínguez-Vicent A, Esteve-Taboada JJ, Recchioni A, Brautaset R. Eye Contact Lens. 2018 May;44(3):149-158. doi: 10.1097/ICL.0000000000000345. PMID: 28092274

Precision of High-Resolution OCT for Anterior Chamber Measurement: Agreement With Scheimpflug Imaging. Domínguez-Vicent A, Trussardi C, Wogatai U, Montés-Micó R, Brautaset R. J Refract Surg. 2016 Nov 1;32(11):766-772. doi: 10.3928/1081597X-20160721-03. PMID: 27824381

Objective Assessment of Nuclear and Cortical Cataracts through Scheimpflug Images: Agreement with the LOCS III Scale. Domínguez-Vicent A, Birkeldh U, Laurell CG, Nilson M, Brautaset R. PLoS One. 2016 Feb 18;11(2):e0149249. doi: 0.1371/journal.pone.0149249. eCollection 2016. Erratum in: PLoS One. 2016;11(3):e0152953. Carl-Gustaf, Laurell [corrected to Laurell, Carl-Gustaf]. PMID: 26890694

Repeatability Using Automatic Tracing with Canon OCT- HS100 and Zeiss Cirrus HD-OCT 5000. Brautaset R, Birkeldh U, Frehr Alstig P, Wikén P, Nilsson M. PLoS One. 2016 Feb 11;11(2):e0149138. doi: 10.1371/journal.pone.0149138. eCollection 2016. PMID: 26867021

Publikationslistan hittas här: http://bibliometrics.ki.se/public/publicProfile/2605

Pedagogiska meriter

Jag har läst 22,5 hp högskolepedagogiska kurser.

Förutom arbetet med optikerprogrammen har jag bland annat involverat mig i LUT I och II (projekten kring Läkarprogrammets nuvarande utbildningsplan), haft utredningsuppdraget som ledde fram till inrättandet av UoL (KIs pedagogiska enhet som startar 2019), sitter i styrgruppen för CANVAS och Uppdragsutbildningsenheten.

Förutom arbete med utbildningar vid KI har jag engagerat mig i ECOO (European Council of Optometry and Optics) där jag haft huvudansvaret för att ta fram den Europeiskt gemensamma utbildningsplanen som ligger till grund för harmoniseringa av högre utbildning för optiker i Europa.

Utbildning

1994-1996: First two years of BSc program in optometry at Buskerud University Collage, Kongsberg, Norway

1998: BSc (Hon) in Optometry, University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), Manchester, UK

1999: MPhil in Optometry and Vision Science, University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), Manchester, UK

2003: PhD in Optometry and Neuroscience, University of Manchester Institute of Science and technology (UMIST) [UMIST has merged and has become part of Manchester University], Manchester, UK

Akademiska priser och utmärkelser

2006: KIs Pedagogiska hedersomnämnande

2015: KIs Pedagogiska pris

Loading bibliometrics...