Rudolf Rigler

Rudolf Rigler

Anknuten till Forskning

Professor emeritus i medicinsk fysik.

Om mig

  • Född 1936 i Frankfurt am Main, Tyskland.
  • Samarbete med Torbjörn Caspersson inom fluorescens- mikrospektroskopi. Disputerad 1966 vid Karolinska Institutet.
  • Samarbete med Manfred Eigen, Max Planck-institutet i Göttingen, Tyskland och utveckling av "fluorescence relaxation" för kemisk kinetik. 
  • Första arbeten inom fluktuationsspektroskopi också kallad FCS (fluorescence correlation spectroscopy) som idag är standardmetod för att räkna och analysera enstaka molekyler.
  • 1983-1985 professor i molekulär biofysik vid Kemicentrum, Lunds universitet.
  • 1985-2001 professor i medicink fysik vid Karolinska Institutet.
  • 2002-2012 forskningsarbete vid EPFL (ETH Lausanne), Schweiz.
  • Från 2012 aktiv vid institutionen för medicinsk biofysik och biokemi, Karolinska Institutet samt Centrum för molekylär medicin.

Läs även på Wikipedia

 

Pågående arbete

Multipoint FCS inom neuro ligand/receptorinteraktion. Amyloid-tillstånd tillsammans med Vladana Vukojevic och Lars Terenius.

Utveckling av "high precision single molecule DNΑ sequencing for early tumor detection" tillsammans med Gert Auer, Bo Franzen och GNOTHIS AB.