Rudolf Rigler

Rudolf Rigler

Anknuten till Forskning

Professor emeritus i medicinsk fysik.

Om mig

  • Född 1936 i Frankfurt am Main, Tyskland.
  • Samarbete med Torbjörn Caspersson inom fluorescens- mikrospektroskopi. Disputerad 1966 vid Karolinska Institutet.
  • Samarbete med Manfred Eigen, Max Planck-institutet i Göttingen, Tyskland och utveckling av "fluorescence relaxation" för kemisk kinetik. 
  • Första arbeten inom fluktuationsspektroskopi också kallad FCS (fluorescence correlation spectroscopy) som idag är standardmetod för att räkna och analysera enstaka molekyler.
  • 1983-1985 professor i molekulär biofysik vid Kemicentrum, Lunds universitet.
  • 1985-2001 professor i medicink fysik vid Karolinska Institutet.
  • 2002-2012 forskningsarbete vid EPFL (ETH Lausanne), Schweiz.
  • Från 2012 aktiv vid institutionen för medicinsk biofysik och biokemi, Karolinska Institutet samt Centrum för molekylär medicin.

Läs även på Wikipedia

 

Pågående arbete

Multipoint FCS inom neuro ligand/receptorinteraktion. Amyloid-tillstånd tillsammans med Vladana Vukojevic och Lars Terenius.

Utveckling av "high precision single molecule DNΑ sequencing for early tumor detection" tillsammans med Gert Auer, Bo Franzen och GNOTHIS AB.

Loading bibliometrics...