Skip to main content

Om mig

Jag är kliniskt verksam neurolog och överläkare vid neuropediatriska enheten vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus där jag också är sektionschef. Min forskargrupp fokuserar på neuroinflammatoriska tillstånd i barnets hjärna och även med fokus på epilepsi. Gruppen som består av en postdoc, 4 deltidsdoktorander och en forskningssköterska är mycket nära knuten till den kliniska verksamheten.

Loading bibliometrics...