Ronny Wickström

Anknuten till Forskning

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Jag är kliniskt verksam neurolog och överläkare vid neuropediatriska enheten vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus där jag också är sektionschef. Min forskargrupp fokuserar på neuroinflammatoriska tillstånd i barnets hjärna och även med fokus på epilepsi. Gruppen som består av en postdoc, 4 deltidsdoktorander och en forskningssköterska är mycket nära knuten till den kliniska verksamheten.

Loading bibliometrics...