Ronny Wickström, foto: Stefan Zimmerman.

Ronny Wickström

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag är kliniskt verksam neurolog och överläkare vid neuropediatriska enheten vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus där jag också är sektionschef. Min forskargrupp fokuserar på neuroinflammatoriska tillstånd i barnets hjärna och även med fokus på epilepsi. Gruppen som består av en postdoc, 4 deltidsdoktorander och en forskningssköterska är mycket nära knuten till den kliniska verksamheten.

I mars 2022 blev jag adjungerad professor i neuropediatrik vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet.