rolf_hultcrantz_webb.jpg

Rolf Hultcrantz

Professor

Om mig

Professor i gastroenterologi och hepatologi vid institutionen för medicin, Huddinge.

Rolf Hultcrantz föddes 1949 i Stockholm. Han läste medicin vid Karolinska Institutet och blev 1978 leg läkare.

1982 disputerade Rolf Hultcrantz vid KI på en avhandling om lagring av järn i levern. 1984 blev han specialist i internmedicin och året därpå i gastroenterologi. 1985 blev Rolf Hultcrantz docent i medicin. Åren 1988-89 gjorde han en post doc vid Liver Center, University of California i San Francisco. Rolf Hultcrantz har haft en rad kliniska chefsbefattningar, bland annat som verksamhetschef för kliniken för Gastroenterologi och Hepatologi, numera Gastrocentrum Medicin, Karolinska Universitetssjukhuset.

1999 adjungerades han som professor i gastroenterologi vid KI. 1999-2001 var Rolf Hultcrantz ordförande i Svensk Gastroenterologisk Förening. 2005 blev han generalsekreterare i ASNEMGE, en paraplyorganisation för alla gastroenterologföreningar i Europa, och är sedan 2007 dess president. Han är också styrelseledamot i United European Gastroenterology Federation sedan 2006.

Forskningsbeskrivning

Forskning i gastroenterologi och hepatologi rör sjukdomar som drabbar magtarmkanalen och levern. Området omfattar flera stora folksjukdomar som till exempel gallsten, inflammatorisk tarmsjukdom, tjocktarmscancer, leversjukdomar som hepatit C, leversjukdom på grund av alkohol och allmänt "ont i magen". En del av forskningen rör det ökande problemet med fettlever, inflammation i levern och skrumplever där det finns en tydlig koppling till allt fler överviktiga.  

Akademiska priser och utmärkelser

Rolf Hultcrantz utnämndes den 1 april 2007 till professor i gastroenterologi och hepatologi vid Karolinska Institutet