photo of me

Roland Fiskesund

Biträdande lektor

Team leader och forskningsspecialist med fokus på Transfusionsmedicin och Stamcellsbiologi

Om mig

Medicine Doktor och ST-läkare i Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin.

Forskningsbeskrivning

Transfusionsmedicin är en av hörnstenarna i modern medicin och forskningfältet har stor translationell potential. 

Transfusion av blodplättar och röda blodkroppar används dagligen på våra svenska sjukhus. Vårt huvudsakliga forskningsintresse är att utforska konceptet neutrofiltransfusion till neutropena patienter som saknar egenproduktion av dessa vita blodkroppar. 

Andra forskningsprojekt som vi arbetar med inkluderar enzymatisk konvertering av blodgrupper, citratmetabolism vid aferes och processning av stamcellsprodukter.