ProfilepictureoutsideScilifelab

Roberto Ballarino

Om mig

Roberto Ballarino är doktorand på Crosetto Laboratory of Quantitative Genome Biology och fokuserar på att undersöka känslighet i genom. Han innehar en masterexamen i neurovetenskap vid Erasmusuniversitetet i Rotterdam och en biomedicin kandidatexamen vid Universitetet i Utrecht.

Forskningsbeskrivning

Hans huvudsakliga forskningsintressen är centrerade kring utvecklingsbiologi, epigenetisk reglering och molekylära egenskaper hos celltypsspecifika processer. I synnerhet använder Roberto iPSC-härledda neurala stamceller för att modellera hjärnans utveckling i en laboratoriemiljö. Genom att studera neuronernas molekylära och cellulära biologi, syftar han till att lägga grunden för nya insikter i grundläggande biologi som ett steg mot kliniska terapier.