Robert Heymann

Robert Heymann

Anknuten till Undervisning/handledning

Om mig

Jag arbetar som övertandläkare på Karolinska Universitetssjukhuset. Jag är ämnesansvarig för Käkkirurgi och kursgivare för Käkkirurgi kursen på Tandläkarprogrammet.  Jag är huvudhandledare för en doktorand. Min forskning handlar i huvudsak om dentalt orsakade orofaciala infektioner samt munslemhinnans immunologiska betydelse vid olika patologier hos friska och immunosupprimerade patienter. Jag undervisar studenter på tandläkar- och KUT programmen.

Loading bibliometrics...