Om mig

Jag arbetar som övertandläkare på Karolinska Universitetssjukhuset. Jag är ämnesansvarig för Käkkirurgi och kursgivare för Käkkirurgi kursen på Tandläkarprogrammet.  Jag är huvudhandledare för en doktorand. Min forskning handlar i huvudsak om dentalt orsakade orofaciala infektioner samt munslemhinnans immunologiska betydelse vid olika patologier hos friska och immunosupprimerade patienter. Jag undervisar studenter på tandläkar- och KUT programmen.