Rimma Axelsson, foto Ulf Sirborn

Rimma Axelsson

Professor/överläkare

Om mig

Rimma Axelsson är professor i nuklearmedicin vid Karolinska Institutet sedan 1 februari 2022.

Hon fick sin läkarutbildning i Baku, med examen 1985. Mellan 1985 och 1993 arbetade hon vid ett cancercenter i Moskva, där hon blev specialist i onkologi 1987.

Rimma Axelsson fick svensk läkarlegitimation 1995 och har sedan dess arbetat vid Huddinge sjukhus/Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge. Hon blev specialist i nukleärmedicin 1997 och i radiologi 2000. Hon disputerade vid KI 2000, blev docent i nukleärmedicin 2006 och har varit adjungerad professor vid KI sedan 2012.