Rikard Wedin

Rikard Wedin

Anknuten till Forskning

Docent, Överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Om mig

Orthopedic surgeon working at Karolinska University Hospital in Solna since 1993. The main research area is surgical treatment of metastatic bone disease and approximately 30 papers have been published in this field so far.

Founder of International Bone Metastasis Registry in collaboration with Regional Cancer Center Stockholm/Gotland.

Co-developer of PATHFx (see links and presentations) together with Professor Jonathan Forsberg, Johns Hopkins University & Murtha Cancer Center, Washington D.C.

Consultant at the Royal Swedish Ballet School Stockholm

Forskningsbeskrivning

PATHFx – ett unikt adaptivt kliniskt beslutsstöd

PATHFx är ett adaptivt kliniskt beslutsstöd som bygger på artificiell intelligens i kombination med data från svenska forskningsregister. Projektet leder till ökad patientnytta och minskade vårdkostnader för en mycket utsatt patientgrupp. Metoden att kombinera adaptiva kliniska beslutsstöd med hjälp av Machine Learning i kombination med svenska registerdata bedöms ha potentialen att bli en svensk exportvara.

Beslut om kirurgisk behandling av cancerorsakad fraktur och förlamning är ofta komplicerade. Målet med vårt adaptiva behandlingsstöd PATHFx är att genom en

överlevnadsprognos underlätta ortopedens beslut inte bara om patienten bör erbjudas kirurgisk behandling utan även om ett mera hållbart implantatval är indicerat. Samtidigt

undviks över– eller underbehandling av sjukdomen. Målet är att optimera varje patients kroppsfunktion och livskvalitet under längsta möjliga tid.

PATHFx är via Regionalt Cancercentrum Stockholm/Gotland knutet till International Bone Metastasis Registry för att kontinuerligt förbättra och uppdatera prognoserna i takt med att nya cancerbehandlingar införs. Läs mer i dokumentet PATHFx projektbeskrivning.