moller_riitta.jpg

Riitta Möller

Lektor/överläkare

Om mig

 • Jag är universitetslektor och docent på MEB och överläkare på öron-, näs-och halskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

 • Arbetat kliniskt sedan 1985, efter 2007 på deltid parallellt med utbildningsuppdrag.

 • Sedan jag kom till KI har jag undervisat bl a läkar-, logoped- och tandläkarprogrammet. Jag har varit studierektor och kursansvarig på öron-, näs- och halskursen, studentvald kurs (SVK) och lärare på simulatorcentrum (CAMST) i datorstyrd simulering, och lärare och sedan kursledare på interprofessionella högskolepedagogiska kursen vid CKU Sydväst.

 • De senaste åren har jag varit ansvarig för vetenskaplig utbildning och kursen examensarbete i medicin, som jag har varit med om och byggt från början med koordinatorsgruppen. Under denna tid har jag helt fokuserat på utbildningsverksamhet. Jag har bl a startat ett nationellt närverk med ansvariga för examensarbeten och ansvariga för vetenskaplig utbildning inom medicin i Sverige.

 • År 2009 satsade jag på att vidareutbilda mig i evidensbaserad pedagogik, pedagogisk forskning och pedagogiskt ledarskap med kurser på bl a KI och Harvard, avslutade masters examen i medicinsk pedagogik 2014, KI

 • Utbildning har blivit min passion! Jag är engagerad och ambitiös, har utvecklat kurser, undervisningsmetoder, integrerande lärandeaktiviteter och examinationsformer under många år. 

 

Ledarskap/Akademisk ledarskap

Jag har flera års erfarenhet av pedagogikst ledarskap bl a 

 • Programdirektor, läkarprogrammet KI, 2013-
 • Lärarrepresentant i utbildningsstyrelsen 2012
 • Grundutbildningsansvarig (GUA) på MEB 2010-2014
 • Ordf i vetenskaplig utbildning kommittee 2010-2012 och ledare av koordinatorskollegiet 2010-2013
 • Medlem i programråd 2010-2013
 • Flera uppdrag för universitetskanslersämbetet (UKÄ), bl a nationella referensgrupp (2010), expertgrupp för kvalitetsutvärdering av läkarprogrammen (2013) och referensgrupp för yrkesutbildningar om utveckling av utvärderingssystemet
 • Ordförande/ vice ordförande i Svensk Foniatrisk Förening 2001-2006
 • SPESAK (specialsakkunnig) i foniatri och medlem i ÖNH-rådet SLL 2005- 2010.

 

Angelägna frågor inom grundutbildningen

Jag är kandidat i valet av dekanus för utbildning. Ständiga förändringar inom hälso-och sjukvården kräver också förändringar i grundutbildning och fortbildning av personal inom hälso- och sjukvård. KI:s vision behöver synas även i vår utbildningsverksamhet i vilken viktiga frågor för mig är:

 • Vetenskaplig anknytning av utbildningarna behöver förstärkas. Vi behöver ha en kritisk massa forskande lärare på alla program.
 • Helhetsperspektiv på programnivå i organisationsfrågor och pedagogiska frågor så som examinationer och kvalitetsuppföljning. Kortsiktigt mål är att på programnivå säkra att alla studenter uppnår nationella målen för utbildningen. Långsiktigt mål är att våra avnämare är nöjda med kvalitén på våra utbildningar. För att uppnå dessa mål behöver centralt stöd och IT struktur utvecklas.

 • Samarbete mellan KI och SLL skall stärkas, för att säkra utbildningsplatser och kvalitetssäkra den verksamhetsförlagda utbildningen.
 • Interprofessionellt lärande behöver utvecklas och ökas.
 • Karriärvägar för lärare ssk inom utbildningsintensiva områden/med omfattande ledarskap; tid för utbildning och forskning. 

Forskningsbeskrivning

Min tidigare forskning har huvudsakligen varit kliniskt inom foniatri/laryngologi med sammanlagt drygt 30 publikationer (inklusive lärobokskapitel) och 3 ligger i manuskriptform. De senaste 4 åren som jag tillsammans med koordinatorsgruppen byggt upp kursen examensarbete har utbildningsverksamhet varit helt i fokus för att uppnå så hög kvalité som möjligt. Under tiden har jag startat 3 pedagogiska projekt där vi studerar studenternas lärande under kursen examensarbete, deras lärandemiljö och långtidsresultat av studenternas forskningsprojekt. Dessa projekt har finansierats av KI:s pedagogiska medel och Rosanders. Under 2013 startade jag tillsammans med en logoped på KI en prospektiv dysfagistudie som bl a innefattar validering av en dysfagienkät och hälsorelaterad livskvalité hos dysfgaipatienter. Jag har varit bihandledare för 2 doktorander ochledamot i betygsnämnd eller opponent vid 4 tillfällen.

Utbildning

 • Läkarexamen 1984, Tammerfors universitet
 • Specialist i öron-, näs, och halssjukdomar 1991, Åbo universitet
 • Specialist i foniatri 1998
 • Medicine doktor 2000, KI
 • Post doc University of Utah 2001
 • Docent 2007, KI
 • Genomfört IMEX (International Medical Educators Exchange) program 2008-2011
 • Specialkompetens i medicinsk utbildning, Finska Läkarförbundet, 2011
 • Mastersexamen i medicinsk pedagogik 2014, KI

Akademiska priser och utmärkelser

 • Mäster, medicinska föreningens pedagogiska pris 2008