Ridwanul Amin

Muhammad Ridwanul Amin

Postdoktor

Om mig

Jag är allmänläkare i Bangladesh. Efter mitt masterexamen i folkhälsovetenskap (Epidemiologi) 2016 vid Karolinska Institutet började jag i Ellenor Mittendorfer-Rutz forskargrupp (MENTE-Mental Health and Social Integration) som doktorand i 2017. Nu jobbar jag som postdoktor hos MENTE och mina forskningsprojekt syftar till att undersöka relationer bland migrationsstatus, social marginalisering och självmordsbeteende, med särskild inriktning på flyktingar.

Forskningsbeskrivning

Peer-reviewed artiklar presenteras i avsnittet om publikationer.

Andra publikationer:

1. Bjorkenstam E, Amin R, Mittendorfer-Rutz E. Suicidal behaviour and care - differences between refugees, other migrants and people born in Sweden (in Swedish). Delmi Policy Brief 2019:9. Available at: https://www.delmi.se/publikationer/policy-brief-2019-9-suicidalt-beteende-och-vard/

2. Mittendorfer-Rutz E, Amin R, Niederkrotenthaler T, Björkenstam E, Helgesson M, Qin P, Runeson B, Tinghög P, Mehlum L. Mental ill-health and suicidal behaviour in asylum seekers and refugees during the COVID-19 pandemic. Suicidologi. 2020;25(1).

Epub:

Akademiska priser och utmärkelser

Svenska Institutets Stipendium (2014-2016)