foto_rickard_ljung_fotograf_angela_berthelsen.jpg

Rickard Ljung

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag är professor och ämnesområdesutvecklare i epidemiologi på Läkemedelsverket och är anknuten till enheten för epidemiologi vid Institutet för miljömedicin. Under åren 2014-2017 var jag universitetslektor i socialmedicin och ansvarade för kursen Hälsa i samhälle och miljö på läkarprogrammet vid KI. Under åren 2007-2013 arbetade jag på Socialstyrelsen med jämlikhet i hälsa och vård, uppföljning av hälso-och sjukvårdens kvalitet och effektivitet samt med patientsäkerhetsfrågor. 

Jag tog läkarexamen vid KI 1994 och genomförde min specialistutbildning i socialmedicin vid Centrum för Folkhälsa, Stockholms Läns Landsting.

År 2002 tog jag en Master of Public Health under specialisttjänstgöringen och disputerade 2006 vid KI. Docent i socialmedicin 2012,. 1997-1998 arbetade jag för Läkare Utan Gränser i Thailand och i Nordkorea.

Forskningsbeskrivning

Min nuvarande forskning inriktas på att studera olika riskfaktorers betydelse för uppkomsten av bland annat hjärt-kärlsjukdom och cancer delvis ur ett jämlikhetsperspektiv. Jag använder främst Sveriges unika hälsodataregister, register över socioekonomiska och sociodemografiska faktorer samt nationella kvalitetsregister i min forskning.

Jag har huvudhandlett tre doktorander till disputation, samt tre som bihandledare. För närvarande är jag bihandledare för tre doktorander.

PUBLICATION LIST - Rickard LJUNG

Pedagogiska meriter

 • Kursansvarig och examinator för kursen Hälsa i samhälle och miljö, termin 11, Läkarprogrammet, Karolinska Institutet, 2014-2017

Utbildning

 • Professor Läkemedelsverket 2019
 • Universitetslektor i socialmedicin, Karolinska Institutet, 2014-2017
 • Docent i socialmedicin, Karolinska Institutet, 2012.
 • Medicine doktor i Folkhälsovetenskap, särskilt epidemiologi 2006. Avhandling: Socioeconomic inequalities in health – Epidemiological studies of disease burden, mechanisms, and gender differences. Disputationsdatum 8 dec 2006. Handledare: Prof Johan Hallqvist
 • Specialistläkare i socialmedicin, 2003.
 • Magisterexamen i Folkhälsovetenskap, 2002. Magisteruppsatsen var en analys av sjukdomsbördan i Sverige.
 • Reservofficer i medicinalkåren, Karlstads Universitet, 1999. 
 • Legitimerad läkare, 1997.
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, Stockholm, 1994.

Akademiska priser och utmärkelser

 • Post-doc stipend Astrid and David Hagelén Foundation. 2009-2012, Unit of Upper gastrointestinal Research, Department of Molecular medicine and Surgery, Karolinska Institutet. Supervisor: Prof Jesper Lagergren
 • Centrally financed research associate position Karolinska Institutet, awarded in international competition, 2013-2017