Skip to main content

Forskningsbeskrivning

Se den engelska sidan för ytterligare information om mig (http://ki.se/en/people/rebemo1)

 

Svenska publikationer:

Mosson R, von Thiele Schwarz U, Hasson H (2013) Första linjens chefers behov av stöd vid implementering av nationellt kunskapsstöd. Slutrapport. Socialstyrelsen.

 

Leda implementering – vilka beteenden ökar chanserna för att lyckas? http://folkhalsoguiden.se/amnesomraden/implementering/kort-fakta-om-imp…

 

Loading bibliometrics...