RRW bild

Rebecka Rubenson Wahlin

Anknuten till Forskning

Om mig

Kliniskt verksam som biträdande överläkare i anestesi och intensivvård på Södersjukhuset i Stockholm. Bedriver forskning inom prehospital akutsjukvård, trauma, anestesi samt intensivvård och undervisar på Karolinska Institutet.

Forskargruppledare Anestesi/IVA, https://ki.se/kisos/anestesi-och-intensivvard, vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset.

Forskningsbeskrivning

Jag disputerade 2016 med avhandlingen Prehospital care of severely injured trauma patients: studies on management, assessment, and outcome och har sedan dess ägnat mig åt forskning inom perioperativ medicin och intensivvård.

 

Projektbeskrivningar

In-hospital triage and management of geriatric trauma patients Oscar Lapidus

Projektet undersöker hur äldre patienter med traumatiska skador skiljer sig från yngre och syftar till att öka förståelsen för hur dessa bör triageras på akutmottagningen. Vi undersöker även följsamhet till de nationella traumalarmskriterierna och dess kliniska träffsäkerhet i att tidigt identifiera måttligt-svårt skadade äldre patienter.

 

Identifying patients with accelerated biological aging by assessing DNA-methylation as a biomarker for frailty in elderly patients Ebba Hillstedt 

Genom att jämföra DNA-packning med komplikationer och förändrade medicinska situationer hos äldre människor syftar projektet till att jämföra nivåer av DNA-packning till skörhet och biologisk ålder. Genom förbättring av dessa bedömningar kan speciellt sköra patienter lättare identifieras för att underlätta individualisering och optimering av den vård som ges till äldre patienter.

 

Prediction models for hemorrhage and chronic symptoms following mild traumatic brain injury – Li Yang

Projektet syftar till att utveckla en modell som förutspår risken för att utveckla hjärnblödning och kirurgisk åtgärdskrävande hjärnblödning efter traumatisk skallskada samt att kartlägga patienter med mild traumatisk hjärnskada och deras vård- och sjukskrivningsbehov och riskfaktorer som predisponerar för långvariga symptom. Projektet sker i samarbete med Eric Thelins forskargrupp på Institutionen för klinisk neurovetenskap. 

 

Klinisk applikation av ultraljudsledda blockader Anna Augustsén

Vi undersöker effekter av regionalanestesi på buksmärta; genom effektivare smärtlindring hoppas vi kunna minska risk för komplikationer och lidande samt förkorta behovet av inneliggande sjukvård.

 

Bihandledare för ytterligare 3 doktorander

Elisabet Andersson, Johanna Kämpe och Lara Reeves