Randall Johnson, foto: Stefan Zimmerman

Randall Johnson

Professor, kallad

Om mig

Randall S. Johnson är professor i molekylär biologi och hypoxins biologi vid institutionen för cell- och molekylärbiologi. Hypoxi är en medicinsk term som betyder att kroppens vävnader lider av syrebrist. Cancertumörer klarar sig vanligen med mindre syre än frisk vävnad och Randall S Johnssons forskning handlar om olika aspekter av detta.

Läs mer om forskningen på hans engelska gruppsida