Ralf Segersvärd

Anknuten till Forskning

Om mig

Vi är en tvärvetenskaplig forskargrupp med två registrerade doktorander, seniora forskare och många yngre medarbetare intresserade av pankreatologi. Nationellt har vi nätverk avseende proteomik och RCTs, och internationellt i ESPAC. Vi deltar aktivt i internationella möten såsom European Pancreatic Club (EPC), UEGW och IHPBA samt svenska nationella möten.

Forskningsbeskrivning

Forskningsområde Pankreatologi, Pankreaskirurgi , Pankreascancer.

Utbildning

Undervisningsområde Pankreatologi, Pankreaskirurgi , Pankreascancer och gallvägssjukdomar.