Om mig

Vi är en tvärvetenskaplig forskargrupp med två registrerade doktorander, seniora forskare och många yngre medarbetare intresserade av pankreatologi. Nationellt har vi nätverk avseende proteomik och RCTs, och internationellt i ESPAC. Vi deltar aktivt i internationella möten såsom European Pancreatic Club (EPC), UEGW och IHPBA samt svenska nationella möten.

Forskningsbeskrivning

Forskningsområde Pankreatologi, Pankreaskirurgi , Pankreascancer.

Utbildning

Undervisningsområde Pankreatologi, Pankreaskirurgi , Pankreascancer och gallvägssjukdomar.