Om mig

Forskare och statistiker på Svenska Tvillingregistret och Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik. Jag blev utnämnd till docent i epidemiologi 2020.

Forskningsbeskrivning

Registerbaserad forskning i Borderline personlighetsstörning

Jag leder en bredare undersökning av Borderline personlighetsstörning, dess orsaker, komorbiditeter, konsekvenser, och farmakologiskt behandling. Vi nyttjar de omfattande populationsregistren i Sverige för att undersöka associationer och hypoteser i den största gruppen med Borderline personlighetsstörningsdiagnos som någonsin studerats.

Psykiatrisk epidemiologi

Jag är inblandad i undersökningar av bland annat ADHD, autism, och ångest i Henrik Larsson och Paul Lichtensteins forskargrupper.

Utbildning

  • Magister i Matematik, 2009, Uppsala Universitet
  • Medicine doktor, epidemiologi, 2014, Karolinska Institutet