Skip to main content
160505_dsc8755-redigera-redigera-rmalin_nerby_pvonrosen.jpg

Philip Von Rosen

Adjunkt

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Min forskning berör områdena fysisk aktivitet och idrottsmedicin. I min Postdoc-forskning är jag involverad i flera projekt som undersöker sambandet mellan objektivt mätt fysisk aktivitet och olika hälsoutfall. Min forskning kombinerar epidemiologi, metodutveckling och interventionsforskning.

Inom Idrottsmedicinen är jag involverad i KASIP-projektet (Karolinska idrottsutövare för screening injury injury), som syftar till att förstå skada förekomst och riskfaktorer för skada hos elitidrottande ungdomar. Jag arbetar även med en RCT som syftar till att förhindra skador hos elitorienterare.

Tillhör forskargruppen "Fysisk aktivitet och idrottsmedicin med fokus på förebyggande"

Utbildning

2017 PhD

2012 Degree of Master of Medical Science

 

Loading bibliometrics...