Om mig

Jag arbetar som adjunkt på sektionen för fysioterapi och forskar om fysisk aktivitet och idrottsmedicin. Försvarade min avhandling år 2017, post-doc år 2018-2020 vid KI och har efter det kombinerat forskning med undervisning vid sektionen för fysioterapi, KI. Jag har en stor kompetens inom områdena dataanalys och statistik. Har specialistkompetens som fysioterapeut. 

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsområde fokuserar på fysisk aktivitet och idrottsmedicin. Jag studerar a) sambandet mellan fysisk aktivitet och risk för olika sjukdomar b) sambandet mellan hur du spenderar ditt dygn i form av fysisk aktivitet, stillasittande aktivitet och sömn med olika hälsoutfall, c) interventioner för att minska risk för skador bland idrottande ungdomar. Min forskning kombinerar epidemiologi, metodutveckling och interventionsforskning med avancerade dataanalys metoder.

Jag har varit framgångsrik i att erhålla interna och externa medel såsom SFO-V medel Karolinska Institutet strategiska medel och Centrum för idrottsforskning. Huvudhandledare för en doktorand och bihandledare för en doktorand.

Verksam vid forskargruppen "Fysisk aktivitet och idrottsmedicin med fokus på förebyggande", se mer här.

Pedagogiska meriter

Jag har ett starkt engagemang för utbildningsfrågor och pedagogik. Jag jobbar aktivt med att utveckla och förbättra kurser med studentens lärande i centrum. Jag har studerat pedagogiska grundläggande pedagogiska kurser, till kurser om distanslärande, kursdesign och online verktyg för att stimulera till lärande. I min undervisning strävar jag efter att få studenten att finna sin egna drivkraft och att själv bli aktiv i sitt kunskapssökande.

Min undervisning är främst inom rörelsesystemet, vetenskaplig metodik och statistik. Undervisar på grundutbildningen till fysioterapeut, Skuff (Svensk kompletterande utbildning för fysioterapeuter med utländsk examen) och inom magisterkurs. Jag är också kursledare för kursen ”Hälsa och Ohälsa”. Jag har lång erfarenhet av handledning av studenter på grundutbildning och magister/masternivå.

Utbildning

2017 Doktorsexamen i medicinsk vetenskap, Karolinska Institutet

2012 Masterexamen, Karolinska Institutet

Akademiska priser och utmärkelser

2019 Publicerat en av de mest nedladdade vetenskapliga artiklarna i Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports

2018 Utsedd till näst bästa vetenskapliga artikel i European Journal of Sports Science

2017 Första pris presentation Idrottsmedicinska Vårmötet

Loading bibliometrics...